Bér hírlevél

Módosítva ekkor Sun, 11 Jun 2023 ekkor: 09:53 AM

2023.01.05.

 

Jelentős változás 2023-tól az átalányadózó vállalkozások számfejtése. Több kérés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy a vállalkozó szeretné havonta tudni a fizetendő járulékai összegét. De mivel a változás lényege az, hogy a negyedéves jövedelemadatot kell 3 hónapra arányosan szétosztani a havi számfejtést ezért kellett negyedévesre módosítani. 

Abban az esetben, ha a vállalkozó januárban, és februárban teljes hónapban beteg volt, de márciusban egy nagyobb összegű jövedelmet szerez, függetlenül a táppénzes időszakoktól, járulékfizetési kötelezettsége lesz a januári és februári hónapokra, amit a januári és a februári hónapokra a havi számfejtés nem tartalmazna. Ugyanígy hibaforrás az is, ha egy vállalkozó januárban kap egy nagy összegű jövedelmet, és februárban, márciusban semmit, és ha havonta számfejtenénk, a januári jövedelme után megfizettetnénk a magas összegű járulékokat, és februárban, márciusban a minimálbér szerintit, akkor jelentős többletbefizetése keletkezhet, ha a 3 hónapra elosztott jövedelem alacsonyabb lenne, mint a havonta kiszámoltak összege. 

Ha a vállalkozó szeretné megközelítően látni a fizetendő járulékait, akkor javasoljuk a különböző excel táblák használatát, ahol az adott negyedév várható bevételei alapján tervezni tudják a fizetendő járulékokat. Ilyen táblázatot mi is tudunk biztosítani, azzal a megjegyzéssel, hogy a családi járulékkedvezmény számításának módját még a NAV sem tudja. 

Természetesen amíg az 58-as nyomtatvány nem jelenik meg, a bérprogram paraméterezése is változhat.

 

 

2022.07.22.

 

Az utóbbi napokban egyre többször merült fel az a kérdés, hogyan lehet az átalányadózós vállalkozót számfejteni a programban. Erről olvashat egy tájékoztatót a súgóban a Mellékletek menüpont alatt található Átalányadózás számfejtése részben. Közvetlen link, amit a böngészőbe bemásolva az adott fejezetet nyitja meg:

http://dokumentacio.infoteka.hu/berdotnet/index.html?atalanyadozas_szamfejtese.html

 

Ebben a fejezetben található egy letölthető excel kalkulátor, amivel előzetes számításokat, illetve ellenőrzéseket és hasonlításokat végezhet el.

 

 

2022.01.26.

 

A 25 év alatti fiatalok kedvezménye, miszerint 2022. január 1-től a 25. életévét be nem töltött fiatal csökkentheti az összevont adóalapját a 25 év alatti fiatalok kedvezményével, első olvasásra egyszerű feladatnak tűnik a bérszámfejtés oldaláról. Ugyanakkor előfordulhatnak problémás esetek, illetve probléma források, amelyekre állásfoglalás kérést nyújtottunk be a NAV-hoz. A súgóban ennek külön fejezetet készítettünk, amit az információk rendelkezésre állásával frissíteni fogunk:

25 év alatti fiatalok kedvezménye

 

A januári számfejtést ezek a felvetések még nem befolyásolhatják, jelentőségük a következő hónaptól lehet.

 

 

2021.04.01.

 

Tisztelt Bérszámfejtők!

 

A Bér.Net programot használó kedves ügyfelünktől kaptuk az alábbi, NEAK-tól származó tájékoztatást, mely alapján sajnos feltételezhető, hogy a programunk által számoltak nem helyesek a nyugdíjasok, a KATA-sok, és a KIVA-sok esetében, illetve a szocho kedvezményt az alapbérből nem teljes egészében felhasználtak esetében, valamint a nem teljes hónapban dolgozók esetében (táppénz, stb.). Nem tisztázott, hogy a program által kiszámolt „visszafizetendő bértámogatás” és „visszafizetendő szocho” sorokon számolt összegeknek mi a sorsa. El kell-e számolni a bértámogatással, a fel nem használt bér részt vissza kell-e fizetni, a kiutalt szocho azon részét, amit a NAV felé nem vallanak be, és a NEAK levél alapján nem kell visszafizetni, ki kell-e fizetni bérként, és ha igen, kinek. Annak, aki miatt a szocho rész a vállalkozásnál maradt, vagy bárki részére? 

 

Ezek alapján kérjük, hogy csak a munkaviszonyban lévő, és nem nyugdíjas munkavállalókat számfejtsék, akik teljes hónapban dolgoztak, igyekszünk mielőbb a programot a rendeletnek megfelelően módosítani. Továbbra is megköszönjük, hogy ha a témával kapcsolatban hivatalos információjuk van, ahogy köszönetet mondunk az alábbi levelet továbbító kedves ügyfelünknek is.

 
 

"Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet – továbbiakban Korm. rendelet – vonatkozó előírásai alapján kifizetett bértámogatás felhasználásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatás adjuk:

1. A Korm. rendelet alapján a szakdolgozó 2020. december havi munkabérét, de legalább a mindenkori garantált bérminimum összegét a munkáltató köteles megemelni a támogatás szociális hozzájárulási adó nélkül számított besorolásához tartozó bruttó összegével. Tehát a szociális hozzájárulási adó levonása után a fennmaradó összeget a szakdolgozó bérére és járulékaira kell fordítani.

A szociális hozzájárulási adó összegét az adózás típusától függetlenül nem kell visszafizetni.

 

2. A Korm. rendelet 16. és 16/A. § -aiban foglaltak értelmében a háziorvosi szolgáltató a bértámogatás szociális hozzájárulási adóval csökkentett összegét a szakdolgozó/orvos munkabérére, a 2020. decemberi munkabérét, de legalább a mindenkori garantált bérminimumot meghaladó részének a kifizetésére köteles fordítani. Tehát a kapott bértámogatás kizárólag bérként fizethető ki."

 

 

2021.02.03.

 

A NAV frissíti az idei járulékbevallások nyomtatványkitöltő-ellenőrző programját

 

Az oldal linkje a Nav oldalán: https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/A_NAV_frissiti_az_ide20210204.html

 

"Az idei járulékbevallások (2108, 2108INT, 2158) internetes nyomtatványkitöltő-ellenőrző programjának hamarosan megjelenő új verziója alkalmas lesz arra, hogy a kedvezményeknél már a 2021-es minimálbér és a garantált bérminimum alapján számoljon (20/2021. (I. 28.)[1], valamint a 21/2021. (I. 28.)[2] Korm. rendeletek).

 

Az érintett bevallások következő verziója 2021. január 1-jéig visszamenőleg is lehetővé teszi

 

a személyi kedvezmény esetében a megemelt minimálbérrel történő számítást,

a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető kedvezményeknél a magasabb összeggel történő igénybevételt.

 

Az új verziók publikálásának várható időpontja 2021. február 8."

 

Olvasható ez a közlemény a friss információk rovatban.

 

 

2021.02.02.

 

Ahogy tegnapi hírlevelünkben jeleztük, a Pénzügyminisztérium oldalán megjelent az a közlemény, miszerint egyes kedvezményekkel kapcsolatban már a januári hónapban is a 2021. február 1-től alkalmazandó minimálbér a meghatározó. A közlemény elérhetősége: https://kormany.hu/hirek/mar-januarban-magasabb-osszegu-szemelyi-adokedvezmeny-jar-az-adobol

 

Ugyanakkor a NAV információs füzetek szintén 2021.02.02-i dátummal ebben a témakörben (73.) a következőt írja:

2021. január 1-től a személyi kedvezményt adóalap-csökkentő kedvezményként lehet igénybe venni a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után és az első házasok kedvezményét, illetve a családi kedvezményt megelőzően, akár már év közben az adóelőleg megállapításakor. A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2021-ben havi 53 700 forint. Ha a jogosultság a teljes adóévben fennáll, akkor a teljes évre 644 400 forinttal csökkenthető az összevont adóalap. Adóban kifejezve ez 96 660 forint.

 

Ezek alapján nehéz helyes döntést hozni, de a rövidesen frissítésre kerülő program a PM közleményében megjelentetett magasabb összeggel számol.

Fontos, hogy a NAV a 2108-asnyomtatvány ellenőrzése az alacsonyabb összegre vonatkozik, de optimistám nézve a jövőt ez valószínűleg változni fog. Ezen kívül is vannak még a kitölthetőséggel kapcsolatban problémák és nem teljesen egyértelmű pontok, amikre megoldást a bevallás módosítása jelenthet. Reményeink szerint ez a hét második felében megtörténik.

 

 

2021.02.01.

 

A Pénzügyminisztérium oldalán megjelent az a közlemény, miszerint egyes kedvezményekkel kapcsolatban már a januári hónapban is a 2021. február 1-től alkalmazandó minimálbér a meghatározó. A közlemény elérhetősége: https://kormany.hu/hirek/mar-januarban-magasabb-osszegu-szemelyi-adokedvezmeny-jar-az-adobol

 

Ez a programban is további módosításokat jelent, de az e módosítás szerinti átadásra a NAV a 2108-asnyomtatványt még nem készítette fel. Ezen kívül is vannak még a kitölthetőséggel kapcsolatban problémák és nem teljesen egyértelmű pontok, amikre megoldást a bevallás módosítása jelenthet. Reményeink szerint ez a hét második felében megtörténik.

 

Köszönjük megértésüket!

 

 

2020.07.19.

 

A Magyar Közlöny 2020. július 14-én megjelent 168. szám 143. § (7) bekezdése a következőt tartalmazza a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019.  évi CXXII. törvényre hivatkozóan:

 

"Az e törvény 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet után fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a  2020. július és augusztus hónapra vonatkozóan nem kell teljesíteni. Ezekben az esetekben a járulékalapot képező jövedelmet a 27. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani."

 

Ezek alapján módosítjuk a bérszámfejtő programot, főként a minimálbér 30%-át el nem érő minimál járulék miatt, amit a programunk jelenlegi verziója július és augusztus hónapra is számolja, és amit a bemásolt jogszabály rész szerint csak szeptembertől kell alkalmazni. Amennyiben lehetősége van, az időközben kilépő (kilépett) dolgozók számfejtésével és a kilépő nyomtatványok kiadásával szíveskedjenek várni, a programfrissítés hamarosan kiadásra kerül.

 

 

2020.04.14.

 

Számtalan telefonhívást kapunk azzal kapcsolatban, hogy a Koronavírus kormányrendelet alá tartozó cégek esetében a 08 bevallásra való átadást követően azt tapasztalják, hogy az nem felel meg a számfejtés illetve utalandó adók adatainak. Ennek az az oka, amint a kitöltési útmutatóban is megtalálható, hogy a tényleges előírások ezeknél az ágazatoknál a 2008A-02-02 lap 140-143 soraiban találhatók!

 

A kitöltési útmutató szerint pl : Az adószámlán a 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet miatti könnyítés a bruttó elszámolás elve szerint jelenik meg. Ennek érdekében, a könnyítéssel érintett adózóknak az általános szabályok szerint is meg kell határozni az érintett adónemek (182, 258, 291, 125, 293) kötelezettségét, melyet a bevallás megszokott soraiban kell feltüntetni. A NAV ennek alapján felkönyveli az eredeti, teljes összegű kötelezettség összegét (+A) a megfelelő esedékességre, majd azt rögtön ellentételezi is (–A), és ezután könyveli fel a megfelelő esedékességre megkülönböztető tételtípus (COV) jelöléssel a könnyített, ténylegesen fizetendő kötelezettség összegét (+B) a bevallás új mezőiből, soraiból.

Hasznosnak találta a cikket?

Nagyszerű!

Köszönjük visszajelzését

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni

Köszönjük visszajelzését

Tudassa velünk hogyan javíthatnák ezen a cikken!

Válasszon ki legalább egy okot

Visszajelzés elküldve

Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani