Bér alkalmazás frissítés

Módosítva ekkor Mon, 24 Jun 2024 ekkor: 06:25 AM

2024.06.20.

 

Rögzíthető a dolgozóknál az Ifjúsái Garancia Plusz program bértámogatás, lakhatási támogatás, utazási támogatás, képzési támogatás.

Változott a NAV ellenörzési algoritmusa az Őstermelők családi gazdaságának nyilvántartási száma illletve a Tevékenységi azonosító (NEBIH) esetén. A progamot hozzáigazítottuk az új ellenőrzési algoritmushoz. Ahhoz hogy a továbbiakban ne okozzon hibaüzenetet, kérjük frissítsék az ANYK keretrendszert.2024.06.05.

 

Feladás készíthető a folyamatos keresőképtelenség estén benyújtandó igénylőlap kitöltéséhez, aminek a működése hasonló az új igényléshez, azzal, hogy itt kevesebb adatot kell már megadni, illetve már a feladás készítése előtt a képernyő tetején ki kell választani, hogy új, vagy folyamatos keresőképtelenségről van-e szó.

 

Köszönjük a programba bekerült új igényléshez érkezett észrevételeket. Amiket meg lehetett oldani, azt módosítottuk a programban. Sajnos vannak olyan adatok, amelyeknek megadása esetén az importálás nem lesz sikeres, így azokat továbbra is a www.magyarorszag.hu oldalon kell az importálás után a felületen beírni.2024.05.02.

 

Az Adataszolgáltatás alá felkerült egy új menüpont EB Ellátások igénylése. Itt lehetőség van a netes felületen feltölthető xml állomány elkészítésére. Ez egy béta verzió, amennyiben a működés során rendellenességet tapasztalnak kérjük jelezzék felénk.2024.04.04.

 

Módosult a munkaidőelszámolás lista. Munkaidőkereteseknél az összesítő soroknál megjelenik a munkaidőkeretbe tartozó összes hónap adatai. Opcionálisan kérhető, hogy csak az összesítő sorok jelenjenek meg.2024.03.28.

 

Távolléti díj ellenőrző lista és a számfejtésben található Távolléti díj emelő összeg eltéréseinek javítása
Szökőév kezelésének módosítása

2024.03.14.

 

Módosult a 2408M-06 lapon a Gyermekek/eltartottak adataiban a változás időpont feladása2024.03.06.

 

Azoknál akik a 2408 nyomatványt nem a javasolt kijelölt nyomtatvány opcióval adják át, hanem a kijelölt dolgozók opcióval, előfordult, hogy a program nem hozta létre az xml sorokat a nyomtatványhoz.2024.03.05.

 

Hibásan jelent meg az egyszerűsített foglalkoztatás igazolás listán a legalább középfokú végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő foglalkoztatás napjainak száma, abban az esetben ha utólag töröltek egy ilyen napot.2024.02.28.

 

Módosítva a KSH 8073-as nyomtatvány átadása
Módosítva a KSH 1405-ös nyomtatvány a nyugdíjasok ledolgozott órái miatt
Bővültek a figyelmeztető üzenetek a 2408-as átadásakor, ha van olyan számfejtés az adott időszakban, ami olyan dolgozóhoz tartozik, aki nincs a 2408-as nyomtatványhoz hozzárendelve
Időadatok excelből történő importálásakor lehetőség van a betöltendő dolgozók körének meghatározására (időközben kilépett dolgozókat ki lehet hagyni)
Újra lehetőség van a pihenőnapokat a munkanapokal együtt kijelölni, ha táppénzt szeretnének rögzíteni.

 


2024.02.05.

 

Új Igénybejelentés segéd lista miatt szükség volt néhány módosításra a programban is.

 


2024.02.01.

 

Új, külföldi kiküldött esetén használható költségkód került rögzítésre, a 08M nyomtatvány 302-es sorának átadásához

Változott 2 db, a családi kedvezménynél rögzíthető eltartotti minőség neve2024.01.30.

 

A „Műveletek” alá bekerült egy új menüpont, a „Szakképzési munkaszerződés típusának beállítása”, amelyben megjelennek az összes X alkalmazás módhoz rendelt, szakképzési munkaszerződéses tanulók.

Itt tanulónként meg kell adni, hogy a dolgozó tanulói jogviszonyban, vagy felnőttképzési jogviszonyban van-e foglalkoztatva. Erre a szabadság mértékének megállapításához van szükség. Ezen beállítások alapján fogja a tanulóknak vagy a 30, vagy a 45 napot beállítani a program. Ezután javasoljuk, hogy indítsa el a „Műveletek/Szabadság adatok ellenőrzése” menüpontot, és szükség esetén javítsa a szabadság napokat. A 30, vagy 45 nap a szabadásnyilvántartásban alapszabadságként jelenik meg.2024.01.23.

 

Módosult az Átalányadozó napok száma az adott időszakban (58-as nyomtatvány) változó kiértékelése a szüneteltetés miatt.

Új változó a szolgálatban töltött idő év,h hónap, nap formátumban történő kiírásához.

Dolgozó alkalmazás mód ablakon a részvényes pontosítva:Nem tartozik a létszámba (pl: Csak részvény tulajdonos)

Felhasználói listák létrehozása meglévő Infotékás lista alapján, javítva.2024.01.04.

 

Foglalkoztatási igazolás kitöltéséhez szükséges új változók kerültek a programba.2024.01.02.

 

A Paraméterezések menüpontban rögzíthetők Munkaidő beosztás sablonok. Ezek a sablonok azt a célt szolgálják, hogy ha a cégnél dolgozók egyenlőtlen munkaidő beosztásban dolgoznak (de nem munkaidőkeretben!), akkor rögzíthető annyi ilyen sablon, ahány féle beosztás van az adott cégnél.

Például: ha a dolgozó(k egy része) úgy dolgozik, hogy hétfőtől csütörtökig 8,5 óra/napot, pénteken pedig

6 órát, akkor erre felvehető egy beosztás úgy, hogy a menüpontban az ÚJ gomb megnyomására megjelenő felületen tetszőlegesen elnevezzük ezt a beosztást úgy, hogy az egyértelműen azonosítsa az adott beosztást (pl. h-cs 8,5-p 6). Ezután a Naptár gombot nyomjuk meg, majd a képernyő tetején található Naptár generálás törvényes munkaidőnaptár alapján gombbal hozzuk létre az egész éves naptárt. Itt még meg kell adni, hogy a dolgozó általában milyen óraszámban dolgozik. Mivel a példa szerint a dolgozó heti 40 órás, ide írjunk 8-at (napi 8 óra). A naptárunk létrejötte után jelöljük ki (pipáljuk ki) a hétfőtől csütörtökig napokat, a pénteket viszont ne! Nyomjuk meg a Kijelöl gombot, ezzel a hétfőtől-péntekig napok színezése az egész évben megváltozik. Majd nyomjuk meg a Kijelöltek módosítása gombot, és állítsuk be a munkaórák számát 8,5-re. Miután a kijelölt napok óraszáma megváltozott 8,5-re, jelöljük ki csak a pénteket, nyomjuk meg a Kijelöl gombot, majd a Kijelöltek módosítása gombot, és adjuk meg a pénteki napokra a 6 órás munkanapot.

Természetesen annyi beosztás sablont kell készíteni, amennyi az adott cégnél előfordul. Fontos viszont, hogy az adott hónapok végén található összesítő sorok adatait is figyeljük. Ez igazából csak az órabéres dolgozóknál fontos.

Ezekkel a sablonokkal megoldható, hogy például a tanulók esetében, akik a hét nem minden napján jönnek a gyakorlati napokra, ne kelljen mindig a bérszámfejtéskor a naptárba a munkanapokat és az iskolai napokat beállítani.

A Dolgozók/Alkalmazás mód/Munkaidő beosztás sablonhoz rendelés menüpontban az adott dolgozóhoz a rögzített sablonok közül a rá vonatkozó sablont ki tudjuk választani, megadva annak kezdő és záró dátumát.

Bérszámfejtéskor azoknál a dolgozóknál, akiknél be van állítva valamelyik beosztás sablon, a naptár a sablon alapján jön létre. Természetesen a szabadságot, táppénzt, stb. a megszokott módon az adott havi bérszámfejtéskor a havi naptárba be kell állítani.

A Súgóban itt találja teljes leírást.2023.12.08.

 

Csoportos utalás Forint BB 101 formátum esetén, nem írta felül a fájlt, hanem hozzáfűzte az utalás sorokat a meglévő fájl végére. Javítva.

Kiesőidő listán, ha a dolgozónak párhuzamosan több alkalmazás módja van, alkalmazás módonként csoportosítva jelennek meg az adatok.


2023.11.24.

 

A 2023.12.01-től érvényes minimálbérek gyorsabb módosítása érdekében lehetőség van használni a Dolgozók tégla megnyomása után a fejlécben található 2 db papírpénzt ábrázoló ikont, amivel az összes minimálbéres dolgozó besorolási bére automatikusan módosítható.

Amennyiben Önök készítik el a munkaszerződés módosítást, úgy a listázás menüpontban a munkaszerződés módosítás nyomtatványt kiválasztva, válasszák a kijelölt dolgozó-alkalmazás mód szűrést, a megjelenő dolgozó listán pedig a képernyő alján található „kijelölés egyedi feltételek szerint” gombot, majd a „besorolási bér változott tól-ig” időszak megadásával (ami 2023.12.01-2023.12.31.) automatikusan kijelölésre kerülnek az ezen a napon besorolási bér változással érintett dolgozók.

 


2023.10.25.

 

Foglalkoztatás formája / munkaidő típus /heti munkaóra szinkronba hozva, ami azt jelenti, hogy ha az alkalmazás mód fülön a foglalkozás formája például főfoglalkozású 36 órát elérő munkaviszony, akkor a heti munkaidő nem lehet kevesebb 36 óránál. Eltérő rögzítés esetén figyelmeztető jelzés (felkiáltójel) fog megjelenni.

Hibás volt a Távolléti díj ellenőrző lista, javítva.

Rögzíthető az időadatoknál a Home Office-ban töltött nap, amit ugyanúgy kezelünk, mint a munkanapokat, de külön is megjeleníthetők, összegezhetők

Paraméterezett listáknál szervezeti egység bérszámfejtett dolgozói hibásan kerültek leválogatásra.

Átalányadózók számláinak kézzel történő rögzítésekor, kiegyenlítésekor nem lehetett negatív értéket megadni. Javítva.

A P alkalmazás mód esetén az ATHONAP kiértékelése változott, ha egész hónapban szüneteltetett, akkor azt a hónapot nem vesszük figyelembe az 3 havi jövedelem osztószámában.

Időadat generáláskor, ha a cég tevékenysége szünetel, akkor a P alkalmazás módba 2023.07.01 utáni dátumoknál kieső idő kerül 51-es kóddal, vagyis elegendő a szüneteltetés rögzítése, a kieső idő rögzítése nem szükséges, az 58-as nyomtatványra szüneteltetés esetén 51-es kóddal adjuk át az időszakot, tehát az 58-as nyomtatványra a szüneteltetést már az új szabály alapján adja át az adatokat a program.

A P alkalmazásmód esetén a biztosítási jogviszony kódja átkerült az „Alkalmazás mód alapadatai” fülről az alatta található „Jogviszony minősége” fülre úgy, hogy Önöknek külön azt rögzíteni nem kell, az eredetileg rögzített adatot átvesszük. Amennyiben a biztosítási jogviszony változik (pl. főfoglalkozású jogviszonyból 36 órás munkaviszony melletti vállalkozás lesz), az új jogviszony minősége választásával párhuzamosan módosul a jogviszony kódja is (ami szükség esetén a felkínált kód módosítható). Ezzel a biztosítás jogviszony kód áthelyezésével már a T1041-es nyomtatvány is helyesen kerül átadásra.

Felkínált jogviszony kódok:

A 21-es jogviszony minősége esetén a 1341-es jogviszony kódot,

a 26-os esetén a 1342-est

a 36-os esetén a 1344-est

a 38-as esetén a 1341-est ajánljuk fel.

Módosult a 23T1041 leválogatás, biztosítási jogviszony kód változáskor, egy lezáró és egy új lap kerül átadásra. Az átalányadozók jogviszony változási is átadásra kerülnek.

Letiltás kartonra, a fix összegű letiltásoknál rákerült az összesen fennmaradó összeg.

Csoportos utalásnál UGIRO formátum esetén választható a CAT kiterjesztés.2023.10.04.

 

A 2358-as nyomtatvány változásai miatt történtek módosítások.


2023.10.03.

 

Javítottuk a tartós kieső időn lévő munkaidőkeretes dolgozók kieső idő óráinak számolását.

Kérjük számoltassák át az érintett számfejtéseket.

A 2358 nyomtatvány módosulása miatt további frissítések várhatók.


2023.09.15.

 

A munkaidőkeretes időadatok rögzítése ablakon, betegszabadság, hétköznapi pihenőnapra eső kiesőidő esetén hibásan jelentek meg a tényórák és a munkaidőkerettől való eltérés.

Időadatok excelből történő betöltése esetén ha a napi munkaidő nem egész szám volt, a kerekítésből származó eltérés belekerült a túlórába, javítottuk.


2023.09.07.


A program a tanulószerződésesek és a szakképzési munkaszerződésesek számfejtésekor, amennyiben nincs megadva a napi normatíva az új rögzítési felületen, figyelmeztetést küld.


2023.08.24.

 

Megoldottuk az sql 2005 adatbázis használata esetén felmerülő problémát.

 

A program a frissítés után a tanulószerződésesek esetén a 0218-as jogcímen rögzített összeget vagy a szakképzési munkaszerződésesek esetén a 0219-es jogcímen rögzített összeget automatikusan átemeli a Dolgozók/Alkalmazási mód/Szakképzési munkaszerződés napi normatíva pontba (tehát a már számfejtett tanulók esetén teendője nincs), ahol időszak megadásával rögzíthetők a napi normatívák (adókedvezmények).

Ez a menüpont csak a 46-os és 120-as alkalmazás minőség esetén jelenik.

  

clip0145

 

A későbbi Új számfejtésekbe innen kerül be a 0219-es sorra az összeg.
 

Mivel a törvény módosult 2023.08.01-i hatállyal arra vonatkozóan, hogy a normatívát a napi ledolgozott óraszám alapján (18 éves esetén 7 órát, 18 év felett 8 órát alapul véve) arányosítani kell, ezért az szocho-ból igénybe vehető normatívát már nem a nem iskolai nap szorozva a napi normatíva összegéből számoljuk augusztustól, hanem naponta arányosítjuk a ledolgozott órák alapján a normatívát úgy, hogy vagy 7, vagy 8 órát tekintünk teljes munkaidőnek.

Annak érdekében, hogy a kiszámolt összeg ellenőrizhető legyen, készült egy lista a fix listák között (Tanulószerződéses/Szakképzési munkaszerződéses normatíva ellenőrző), amely tanulónként listázza a hónap összes napját, a ledolgozott órákat, a napi arányszámot, stb.

Jelen számítási mód (illetve a törvény módosítása) szükségessé teszi, hogy a tanulókhoz tartozó naptárba már nem csak a napokat (munkanap, iskolai nap, stb.) rögzítsék helyesen, hanem a munkanapon ténylegesen ledolgozott órák számát is, egyezve a KRÉTA-ban rögzítettel, mert a normatívát már arányosítva kell számolni.

Ehhez szükséges még a Dolgozó/Alkalmazási mód alapadatai pontban kitölteni a Heti munkaidő órát.


 clip0154 


Megköszönünk minden észrevételt, javaslatot a változtatással kapcsolatban, különös tekintettel arra, hogy magával a számolási móddal kapcsolatban nagy a bizonytalanság.2023.08.07.


Ugyanattól a végrehajtótól kapott letiltás esetén javítva lett a letiltás tételeinél automatikusan felajánlott, az utalásra kerülő megjegyzés szöveg

Számfejtésnél lehetőség van a jogcímek nullázására, amennyiben elszeretnének térni az Infotéka paraméterezésétől.


2023.07.27.


Az Átlagos állományi létszám listánál Rehabilitációs járuléknál figyelembe vett alkalmazás módok között tévesen a 3 állományon kívüli is szerepelt


2023.07.05.


  • Bővült az egyszerűsített foglalkoztatásról listázható fix lista, rákerült a foglalkoztatás napjainak száma

  • Az „Átalányadózó 2023” nevű lista fejlécben a második számfejtés után a költséghányad megduplázódva jelent meg (a számfejtés és a lista is helyes adatokat hozott, csak a listázott adat duplázódott), emiatt a P alkalmazás módú vállalkozásoknál az alkalmazás mód fülön a jogviszony minősége alatt új fülön rögzíthető a költséghányad. Amennyiben a vállalkozónak volt már számfejtése, ide az átalányadó %-át a számfejtésből automatikusan áttesszük, vagyis teendőjük nincs. Új vállalkozás esetén, illetve amennyiben az itt szereplő adat hibás, a továbbiakban már ezt az adatot itt kell megadni.

  • Javítva lett a szakképzési munkaszerződés sikerdíjának számolása, most már figyelembe veszi a 2022 előtti normatívákat is


2023.06.28.


Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó szünetelteti a vállalkozását, akkor soron kívül bevallást kell benyújtania. Ha a vállalkozó ugyanabban a negyedévben megszűnteti a szüneteltetést, a program korábbi verziója hibásan adta át az 58-as nyomtatványra az adatokat. A jelenlegi módosítás akkor adja át az 58-as nyomtatványnak helyesen az adatokat, illetve a számfejtés is akkor helyes, ha az alábbi példa szerint készül a számfejtés, és a feladás: A vállalkozás év elejétől működött, de 05.02-től szüneteltet, amit 06.02-től ismét működik. A számfejtést 05.01-i nappal, 04.01-05.01. időszak megadással, negyedéves bevallás jelöléssel kell elkészíteni. Ugyanezekkel az időszakokkal kell az 58-as feladást is elkészíteni. A második számfejtés a negyedévben 06.30-i nappal, 06.02-06.30. időszak megadással, negyedéves bevallás jelöléssel kell elkészíteni, és ugyanezekkel az időszakokkal kell az 58-as feladást is elkészíteni. Az első feladás esetén az 58-as nyomtatvány „a negyedév harmadik hónapja” lap üresen marad, a második feladás esetén a „negyedév első és második hónapja” lap marad üresen. A számfejtés az első időszak esetén a jövedelmet 2-vel, az áprilisi és májusi hónapok számával fogja átlagolni. A 06.30-i számfejtésnél természetesen a hónap osztószáma 1 lesz, eltérően a folyamatosan működő vállalkozások esetén, ahol normál esetben a hónapok száma 3.


2023.06.14.


Rögzíthető új ágazati bérköltség támogatás_ Legfeljebb 6 havi 50% vállalkozások munkaerő (de minimis) támogatása.

Javításra került az átalányadozóknál a számlakiegyenlítés import után felmerülő dátum formátum probléma.


2023.05.10.

 

Változott a fix listák között szereplő statisztikai létszám menüpont annyiban, hogy a különböző szűrési lehetőségek megtartása mellett, kiválasztható az általunk fixen beállított, a rehabilitációs hozzájáruláshoz használandó létszámszámítás.

 

 

2023.04.17.

 

Az Átalányadozó egyéni vállalkozó ablakon a Csak kiegyenlítetlen számlák látszanak opció nem vette figyelembe a sztornó számlákat.

 

 

2023.04.14.

 

A sztornó számlák is belekerülnek az átalányadozók kiegyenlítetlen számláinak exportjába.

 

 

2023.04.12.

 

Az átalányadozó egyéni vállalkozók NAV Online számlainak letöltésekor, az egyszerűsített számláknál is letölti a program a bruttó és nettó értéket. Valamint lehetőség van tároláskor az egyéb(other) kiegyenlítésű számlák automatikus kiegyenlítésére is.

 

 

2023.04.05.

 

A program főképernyőjére rákerült a Tudásbázis elérhetősége (a főablak bal alsó részén találja). Amennyiben számfejtéssel kapcsolatos kérdése van, például az Átalányadozók számfejtésével kapcsolatban, kérjük tájékozódjon ezen az oldalon, ott minden szükséges információt megtalál.

Javítva lett a 2358 nyomtatvány átadása ha az átalányadózó táppénzen van, akkor a nyomtatvány elvárásainak megfelelően adja át a program a 02-es oldalakat.

Munkaidőkeretesek időkerettől való eltérésének számolásakor a program nem vette figyelembe az apaszabadságot. Javítva.

 

 

2023.04.04.

 

A családi járulékkedvezmény összegét a program nem számolta, ha nem volt adóköteles jövedelme a vállalkozónak.

 

 

2023.03.30.

 

Javításra került a 2358 nyomtatvány átadása azon átalányadozók esetén, akik szüneteltetik a vállalkozásukat.

 

 

2023.03.23.

 

Bővült az átalányadózó egyéni vállalkozók Adatszolgáltatás/Átalányadózó egyéni vállalkozó menüpont egy olyan funkcióval, hogy a NAV online-ról letöltött, vagy kézzel rögzített számlák közül a ki nem egyenlített számlákat vagy file-ba mentéssel, vagy közvetlenül e-mail küldéssel el lehet küldeni a cégvezetőnek (ehhez az e-mail küldés beállításoknál az adatokat meg kell adni), aki a nála lévő bankkivonatok alapján a file-t, ami egy excel file ki tudja bővíteni a kiegyenlítés dátumával, és a kiegyenlített összeggel úgy, hogy egy számlához maximum 4 db részkiegyenlítési dátumot és összeget tud megadni

Ugyanitt, az exportálás file gomb mellett található az Számlakiegyenlítés import, amivel a kiküldött, és a kiegyenlítésekkel kiegészített, az ügyvezető által visszaküldött file beolvasható, és ezzel a korábban ki nem fizetett számlák átkerülnek a kifizetett számlák csoportjába.

A NAV online felületről már nem csak egy hónap, hanem hosszabb időszak is lekérhető.

 

 

2023.03.20.

 

Változás: Az átalányadózó egyéni vállalkozóknak nyugdíjba vonulás esetén sem kell új „P” alkalmazás módot nyitni, csak a jogviszony minősége fülön a „nyugdíjas” jogviszonyt kiválasztani, kitölteni a nyugdíjas adatokat (az alkalmazottaknál is alkalmazott felületen).

 

 

2023.03.13.

 

A P alkalmazás módnál a program tévesen létrehozta az éves szabadság adatokat. Javítottuk a továbbiakban már nem hozza létre, viszont akinél létrejöttek a szabadság adatok legyen szíves az éves szabadság ablakon törölni.

 

 

2023.03.10.

 

A 2308M nyomtatvány 04 oldalán a foglalkoztatási viszonyt nem eredményező jogviszony alapján történő kifizetés jelöléséhez szükséges változók belekerültek a programba.

 

 

2023.02.27.

 

Módosult az alkalmazás a 2358 nyomtatvány kitöltése miatt.

 

 

2023.02.22.

 

Javítva az Adatszolgáltatás/ Egyéni bérek és keresetek, a 2023-ban lépett ki a dolgozó, akkor a program nemm hozta a jogviszony kezdete és vége 2022-ben mezőket.

Hibásan működött az előző verzióban a 2308M nyomtatványon az 540, arányos szolgálati idő számításának szükségessége sor átadása.

 

 

2023.02.21.

 

A NAV-tól kapott tájékoztatás alapján a járulékalapot és a szocho alapot meg kellett bontani 4 felé, főfoglalkozású, 36 órás munkaviszony melletti, tanuló és tagsági jogviszony melletti időszakokra, így amennyiben történtek számfejtések, próbaszámfejtések, kérjük azokat számoltassák át, illetőleg a 2358-as nyomtatvány paraméterezése folyik, kérjük szíves türelmüket, sajnos 2 kérdésünkre a NAV nem tudott válaszolni, a PM válaszára várnak, így esetlegesen történhetnek változások a paraméterezésekben.

 

 

2023.02.13.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatottak utalandó adója a banki modulban tévesen ezer forintra volt kerekítve.

Javítva lett a bérparaméterezést, a külföldön teljesített órák egyes országok esetén 2x kerültek levonásra az A alk.módban.

 

 

2023.02.09.

 

A program előző verziója sajnos hibára futott a nem természetes személyek számfejtése során, a hibát javítottuk.

 

 

2023.02.09.

 

Az átalányadozó lista elkészíthető éves szinten is.

 

 

2023.02.02.

 

Hozzátartozók rögzítésénél a fogyatékkal élő gyerek után járó pótszabadság vége dátum rögzítése javításra került.

Egyszerűsített foglalkoztatott esetén, ha nem kap jövedelmet, és a bejelentett napot nem törlik, a közteher összegét nem nullázzuk ki.

Az átalányadozók számláinak letöltésénél opcionális lehetőség van arra, hogy a bankkártyás számláknál is automatikusan rögzítse a program a kiegyenlítést.

 

 

2023.01.31.

 

Aktualizálva lett a NAV online számlák beállítása, hogy az átalányadozók számláinak letöltésére is alkalmas legyen.

 

 

2023.01.24.

 

1.Az átalányadózó egyéni vállalkozó számláinak NAV-tól letöltése, és a kiegyenlítések rögzítése után a negyedéves bevételei listázhatóak a műveletek/átalányadózó egyéni vállalkozó menüpontban. A számlák letöltése annyiban változott, hogy készpénzes számla letöltése esetén annak kiegyenlítése is automatikusan rögzítésre kerül.

2.Módosítva lett a műveletek menüpontban található, „további adatok áttöltése” menüpont, a korábbi beállítások alkalmazás mód változás esetén (pl. D-ből P-be) is működnek.

3.A SZÉP kártya 3 zsebének összevonása miatt a továbbiakban csak egy bankszámla rögzíthető az utaláshoz.

4.Bővült a program egy új beolvasási lehetőséggel, mellyel egy általunk küldött xlsx file kitöltésével a jelenléti ív beolvasható a programba.

A Dolgozók menüponton belül, a képernyő jobb felső részén található ikonsorban található egy XLSX nevű ikon.

Ennek az ikonnak indításával megjelenő ablakban megadható, hogy melyik év, melyik hónapjáról készüljön egy olyan jelenléti ív, amelyet a bérszámfejtő el tud küldeni az adott vállalkozás részére, aki ezt pontosítva (szabadságokat, túlórákat, stb. beírva) vissza tud küldeni. Ez a visszaküldött állomány beolvasható a Bér.net programba, és ezzel mentesíti a bérszámfejtőt az időadatok rögzítésétől.

A felugró ablakban meg kell azt adni, hogy a jelenléti íve rákerüljenek-e a pótlékolandó órák sorai, illetve a pótlékolandó órák közül az adott vállalkozás esetén melyek azok, amelyek előfordulhatnak, tehát a jelenléti ívet kitöltőnek szükségtelen olyan sorokat látnia, amelyek a vállalkozásnál nem fordulnak elő.

Ugyanitt kell azt is megadni, hogy a munkaidőkeretben foglalkoztatott terv és tény órái eltérnek-e egymástól. Ha igent válaszolnak, akkor a készülő excel file-ba külön részben szerepelnek a terv, és külön a tény időadatok. Ha nemet válaszolnak, akkor az excel file munkaidőkeretes dolgozók esetén is egy sorban, hasonlóan a nem munkaidőkeretes dolgozóhoz fogja a hónap napjait tartalmazni.

A készülő excel file a törzsadatokban szereplő heti munkaidő alapján kitölti a törvényes munkaidőnaptár szerinti munkanapokra a ledolgozandó órák számát, illetve naponként jelöli, hogy az adott nap milyen típusú (munkanap, pihenőnap, stb.)

A jelenléti ívet kitöltő kolléga feladata az, hogy hasonlóan ahogy a bérszámfejtő eddig kitöltötte a jelenléti ívet, megadja, hogy a adott napokon a dolgozó szabadságon volt-e, beteg volt-e, stb., illetve munkanapokon hány órát dolgozott (ha az eltért a heti munkaidőtől), illetőleg kitölti az excel tábla készítésekor a jelenléti ívhez rendelt pótlékolandó órákat. A naptípusok változtatásakor a naptípust jelölő betűre állva, egy kis kocka jelenik meg, melyet lenyitva változtatható meg annak típusa. A rögzítés egyszerűsítése érdekében a bérprogramban használt minden naptípus nem lesz megtalálható. Ennek oka az, hogy feltételezhetően a jelenléti ívet kitöltő nincs olyan információ birtokában, hogy pl. táppénz esetén elfogytak-e a betegszabadság napok, illetve szabadság esetén a dolgozó milyen szabadságot vett ki. A táppénz esetén a visszaküldött és beolvasott excel először a betegszabadságokat „fogyasztja el”, és a többi napot fogja táppénzes napnak tekinteni. Szabadság esetén is először az első, majd annak elfogyása után a második szabadságtípus napjait fogja a program elhasználni. 

Az előzőektől viszont eltérő az egyéb kieső napok rögzítése (tehát a táppénzen, gyermektáppénzen kívüli kieső napokat), mert itt a jelenléti ívet kitöltő csak annyit tudj jelezni, hogy a dolgozó nem dolgozott, de annak okát viszont a bérszámfejtőnek egyeztetnie kell a munkáltatóval, és a kieső idő pontos típusát a bérszámfejtőnek kell a bérprogramban pontosítania.

A munkáltatótól visszakapott, és kitöltött excel az ikonsoron található, csoportos időadat rögzítő ikon indításával, a beolvas gomb megnyomásával tudja a bérprogramba beolvasni. 

Természetesen beolvasás után minden beolvasott adat javítható, módosítható, illetőleg vannak napok, ahol ez nem lehetőség, hanem szükségszerűség is.

5.A családi kedvezmény érvényesítésénél jelölhető a gyermeknél, ha a gyermek beteg, emiatt magasabb összegű családi kedvezmény érvényesíthető.

 

 

2023.01.09.

 

Az eddig a további adatoknál szereplő, mezőgazdasági őstermelőre vonatkozó adatok átkerültek a dolgozó fülön található őstermelő menüpontba.

Módosult az átalányadózók által kiállított számlák letöltése, amennyiben a számla készpénzes, automatikusan átkerült a kiegyenlített számlák közé.

Ugyanitt szűrhető a képernyőn megjelenő tételek, a szűrés gomb használatával a már kiegyenlített tételek nem szerepelnek a képernyőn.

Negyedéves bontásban, azon belül havi bontásban listázható a befolyt összegek.

 

 

2023.01.05.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatottaknál felajánlott közteher értékének 100 ft-ra kerekítése javítva.

Az átalányadózós egyéni vállalkozó számláinak letöltésének hibája, ha magánszemélynek állított ki számlát, javítva.

Módosítottuk a költségelszámolás módjára vonatkozó kérdésre adható válasz rögzítési helyét. Az eddig a további adatok füleken található kérdések átkerültek a dolgozó menüpontba, a személyes adatok, és címadatok alá. Továbbiakban ezek a beállítások csak itt végezhetőek el, de azért, hogy ezt a változtatást ne kelljen Önöknek dolgozóként, további adatonként rögzíteni, a Műveletek menüpontban a „További adatok áttöltése a dolgozó/dolgozó alkalmazás törzsbe” menüpont elindításával megtehetik. Ezzel a módosítással az volt a célunk, hogy lehetőség szerint a dolgozóra vonatkozó adatok könnyebben megtalálhatóak legyenek, illetve ne a rögzítési hely keresésével teljen el az idő.

Az eddig a további adatoknál megadható, a vállalkozó középfokú végzettségére vonatkozó, illetve, hogy az 58-as nyomtatványt vállalkozóként adja be kérdések rögzítési helye is megváltozott. Továbbiakban a Dolgozók/alkalmazás mód fülön találhatóak ezek a jelölések. Képernyő felbontástól függően elképzelhető, hogy a képernyőképet lejjebb kell csúsztatni. A korábban megadott adatok a költségelszámolás módjára vonatkozó adatok egyszerű áttöltésével hasonlóan itt is működnek, azokat ha az áttöltő menüpontot elindítják, ezek a jelölések is bekerülnek az új rögzítési helyükre.

Az itt megadott adatok alapján a programban 2023-tól nem kell külön rögzíteni, hogy a vállalkozóra (tagra, egyéni vállalkozóra) melyik minimálbér adat érvényes a minimál járulék számításánál, azt a jelölések alapján a program automatikusan kitölti.

 

 

2023.01.02.

 

Fontos változások 2023-ra:

Külön menüpontban, kizárólag nők esetében rögzíthető a 30 év alatti, gyermeket vállaló anyukák adómentessége, amit hasonlóan a családi kedvezményhez, időszak megadással és gyermek (magzat) hozzárendeléssel lehet érvényesíteni. Amennyiben az anyuka még nem 25 éves, az időszak csak a 25 éves kor utáni kezdődátummal rögzíthető.

Az átalányadózó vállalkozásokat segíti az Adatszolgáltatás menüpont alatt található, a kisadózó vállalkozások számláinak NAV-tól történő letöltéséhez hasonló, Átalányadózó egyéni vállalkozó menüpont, ahol az adott vállalkozó kiállított számláit tölthetik le. Önöknek, ha használják majd ezt a menüpontot az adott negyedében befolyt számlák kiegyenlítésének dátumát és összegét ugyanitt rögzíteniük kell. Nagyon fontos, hogy a helyes járulékadat számításához a 2022.12.31-én még nyitott, de az átalányadózás időszakában kiállított számlákat kézzel szíveskedjenek rögzíteni. A 2023.01.01-től kiállított számlákat kézzel rögzíteni nem kell, azokat automatikusan lekérhetők a NAV rendszeréből (természetesen amennyiben nem történt adatközlés valamilyen okból, azok a számlák is kézzel rögzítendőek).

A számfejtés a menüpont használata esetén az itt rögzített kiegyenlítési dátumok és összegek alapján a számfejtésben található negyedév első, második és harmadik havi bevétel adatait kitölti, ami bármi ok miatt javítható, illetve, ha az automatikus letöltést nem használják, úgy azok kézzel kitölthetőek.

A számfejtés előtt azonban az időadatok a korábbiakhoz hasonlóan kitöltendőek (táppénz, gyed, stb.)

Javasoljuk használni a tavalyi évekhez hasonlóan a Dolgozók/Besorolási bér csoportos módosítása menüpontot, főleg a minimálbéren foglalkoztatottak bérének egyszerű módosítása érdekében.

 

 

2022.11.17.

 

Új bértámogatás rögzíthető, az 50% mellett 75%-kal támogatott, út a munkaerőpiacra támogatás esetén

Bővültek a listázásnál megadható kijelölt dolgozó/alk.mód választásakor a képernyő bal alsó sarkában található, korábban Gyors szűrőnek nevezett, most Kijelölés egyedi feltételek szerint-nek hívott szűrési feltételek

 

 

2022.11.10.

 

A további adatoknál megadott „x” jelölés nem került átadásra az anyk nyomtatványra, mert az csak „X” jelölést fogad el, ezért a program módosult, „x” jelölés esetén „X” jelölést adunk át az anyk felé

Az 1 oldalas fizetési bizonylat nyomtatáskor nagyon kicsi betűkkel, számokkal jelent meg, javítva programból

 

 

2022.10.28.

 

A dolgozók személyes adatainál rögzíthető a külföldi illetékességű természetes személy szerinti állam.

Javításra került az ütemezett feladatok törlése.

 

 

2022.10.25.

 

Új funkcióval bővült a bérprogram. A programba belépéskor, a cégválasztás ablakban láthatóak lesznek (miután a feladatokat az adott céghez beállították) azok az elvégzendő feladatok, amik az adott cégre vonatkoznak.

Ennek használatához néhány fix feladatot rögzítettünk a programban. Új feladatokat a felhasználók is rögzíthetnek.

Lépjenek be a cégbe, és a Műveletek/Feladatok ütemezése menüpontban a „hozzáad” gomb megnyomásával vál

1./ válasszon gyakoriságot (pl. minden hónap: a feladat minden havi számfejtéskor meg fog jelenni a feladatok között, vagy minden negyedév utolsó napja: a feladat csak márciusban, júniusban, stb. jelenik meg a feladatok között, vagy egy adott hónap: a feladat csak abban a hónapban jelenik meg az elvégzendő feladatok között, amit kiválaszt, ilyen lehet pl: az éves 01-es bevallás, amit a februári hónapba célszerű beállítani.

2./ válasszon, amit egyrészt az általunk előre rögzített feladatokból lehet kiválasztani, illetve, ha a feladatot nem találja, rögzíthet új feladattípust a képernyő alján található gomb megnyomásával. Miután rögzítette az új feladattípust, azt már hozzá tudja rendelni az érintett céghez.

3./ adjon meg megjegyzést (rövid emlékeztető írható)

Miután a feladatokat hozzárendelte az adott céghez, havi bontásban láthatóak az elvégzendő feladatok.

Cégválasztás ablakon az adott céghez, az adott hónaphoz rendelt feladatok fognak látszani, tehát az évvégi feladat nem fog látszani a márciusi havi feladatok között, csak a decemberinél.

Ezek teljesítése esetén az „elkészült” gomb megnyomásával a feladatot készre jelentheti. Ilyenkor egy pipa jel fog megjelenni a cégválasztás ablakon a kiválasztott hónapnál, jelezve, hogy a feladattal már nem kell foglalkozni.

További lehetőség, hogy a Műveletek/Feladatok ütemezése menüpontban az adott feladatot, vagy feladatokat kijelölheti, hogy azok a bérlista e-mailen küldéséhez hasonlóan elküldésre is kerüljenek a meghatározott címre. Például, ha Ön felveszi azt a feladatot, hogy minden hónapban kérje be a jelenléti íveket, és az Emailhez kijelöl kockát bejelöli, akkor ezt a feladatot vagy egy embernek, vagy a kiválasztott dolgozóknak közvetlenül el tudja küldeni. Ehhez viszont először célszerű egy levél sablont készítenie a Paraméterek/Email küldés sablonok fülön. Ahhoz, hogy a kijelölt feladatok a levélbe is bekerüljenek, a szövegbe be kell írni, hogy „$feladat”. Tehát a levél a következőképpen néz ki jelenléti ív küldés esetén: Tisztelt Címzett! Kérem, hogy az alábbi elvégzendő feladatot szíveskedjen elvégezni: $feladat. Köszönettel XY.

Ilyen sablon levelet küldhet pl. az utalandó adókról, amelyek nem szerepelnek a bérprogramban, mint a társasági adó, vagy iparűzési adó, stb. Amennyiben felveszi azt a feladatot, hogy „utalandó társasági adó”, vagy „utalandó iparűzési adó Kecskemétre”, vagy utalandó iparűzési adó Debrecenbe”…., a megjegyzésbe beírva az utalandó összeget, akkor ezeket a feladatokat a gyakoriság szerinti beállításnak megfelelően el tudja küldeni az ügyvezetőnek, és mivel pl. a társasági adót negyedévente utalni kell, így negyedéves gyakoriságot választva nem kell külön nyilvántartást vezetni, vagy nav folyószámlát lekérni, hogy az összeget megtudjuk, hiszen a társasági adóbevallás elkészítésekor májusban már tudjuk egy évre előre az utalandó adó gyakoriságát, összegét, hasonlóan pl. az iparűzési adóhoz.

Az adók elküldésekor a levél így nézne ki: Tisztelt Címezett! Kérem, hogy az alábbi utalandó adókat szíveskedjen elutalni: $feladat. Köszönettel: XY

A felhasználó által rögzített saját feladatok csak az adott cégnél lesznek láthatóak.

A programban korlátlan sablon, illetve korlátlan feladat rögzíthető.

 

 

2022.09.28.

 

Amennyiben az egyéni vállalkozó szünetelteti a tevékenységét, hasonlóan a tartós távollétben rögzítettekhez, a naptárban az érintett időszak napjai automatikusan nem dolgozott jelölést kapnak.

 

 

2022.09.09.

 

A cég jogelőd adatainál megadható a jogutód alakulásának a dátuma és a jogutódlás dátuma.

Fontos! A bérprogramba átvett KATA-s számlák esetében, a KATA megszűnése miatt azok a számlák, amik nem kerültek kiegyenlítésre, KATA-s bevételnek minősülnek. Ezeknek a számláknak a kiegyenlítése augusztus után fog megtörténni, de javasoljuk a későbbi önrevíziók elkerülése érdekében, hogy most töltsék ki a kiegyenlítés dátumát 08.31-i nappal, így a program a 3 millió forint átlépése esetén kiszámolja a 40%-os adót. Ha a dátumot most nem töltik ki, csak a tényleges kiegyenlítéskor, akkor augusztusra visszamenőlegesen kell az önrevízió(kat) megcsinálniuk.

 

 

2022.09.07.

 

Az érthetőség érdekében a hosszabb alkalmazás mód megnevezések több sorban jelennek meg a kiválasztásnál illetve a dolgozók ablakon.

 

 

2022.09.01.

 

A Biztosítási idő és kereseti igazolás lekérhető időszakra és a vonatkozási időszakot figyelembe véve is. Vonatkozási időszaklekérése esetén a megadott időszaknak teljes egészében tartalmaznia kell a vonatkozási időszakot.

 

 

2022.07.29.

 

Megoldva, hogy hó közben váltó szocho kedvezmény esetén hó végéig az első kedvezmény kerüljön érvényesítésre

Megoldva, ha egy dolgozónak több alkalmazás módja van, és emellett szocho kedvezménye is van, a 08-as átadás akkor hibátlan, ha az egyik alkalmazás módban nem kérik a szocho kedvezmény érvényesítését, így az egyik számfejtés szocho adata a 11. oldalra, a másik számfejtés szocho adata a 7. oldalra kerül

Változott a szabadságok arányosítása, eddig a szabadságot csak a fizetés nélküli napokkal arányosítva csökkentettük, a jelenlegi verzióban a Munka Törvénykönyvében meghatározott kieső idők esetén is csökkentjük a szabadságot. Természetesen az arányosított adatok csak a Műveletek/Szabadság napok ellenőrzése menüpont elindításakor láthatóak, illetve onnan azok áttölthetőek a Dolgozók/Éves szabadság adatok menüpontba.

 

 

2022.07.19.

 

Módosult a szabadságok arányosítása, amennyiben a dolgozó az adott év egy részében, gyermekgondozási segélyen, előzetes letartóztatásban, szabadságvesztésen, munkavégzési kötelezettség alóli felmentésen, igazolatlan távolléten, fizetés nélküli szabadság, gyerekápolás, gondozáson van, katonai szolgálatot teljesítő önkéntes, tartalékos katona, illetve Gyed-en van.

Gyerektartás esetén a letiltás levonásra kerül a TB ellátásokból is.

 

 

2022.07.08.

 

Benzinkutak szocho kedvezménye meghosszabbítva októberig.

 

 

2022.06.16.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatottaknál módosult a közteher program által felajánlott összege 2022.07.01-től.

 

 

2022.05.17.

 

A letiltásoknál indokolt esetben, saját felelősségre beállítható a korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható jövedelem figyelmen kívül hagyása.

A paraméterezett listáknál szinkronizálva lett a listázás évével a kiválasztható jogcímek köre.

 

 

2022.05.04.

 

Új ágazati bértámogatás rögzíthető a hátrányos helyzetűek munkatapasztalat támogatásához.

Jelölhető a nem természetes személyeknél is a  „J” alk.módnál, hogy ne kerüljön be a csoportos számfejtésbe.

 

 

2022.04.12.

 

Megérkezett a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara állásfoglalása arra vonatkozóan, hogy kötelező-e a letiltást levonni a minimál nyugdíj ötszöröse feletti összegből: a válasz igen, ettől csak a végrehajtást kérő a végrehajtón keresztül tekinthet el.

Bővebben

 

Felparamétereztük az Út a munkaerőpiacra ágazati bértámogatást.

 

 

2022.04.04.

 

Az Adatszolgáltatás/Kisadózó vállalkozások menüpontban új szűrési lehetőség, csak az aktuális évre hatással lévő vállalkozások/számlák látszanak.

Probléma volt a listák email küldésével, abban az esetben ha a felhasználó neve nem egyezett a küldő email címével, javítottuk.

 

 

2022.03.25.

 

Rögzíthető egy új naptípus, arra az esetre, amikor a dolgozó kiküldetésben van, ami minden szempontból munkanapnak számít, azzal az eltéréssel, hogy ezeken a napokon dolgozott órák számát és napok számát a fizetési bizonylaton megjelenítjük úgy, hogy a ledolgozott órákból és a ledolgozott napokból mennyi a kiküldetési óra és nap (a 0139-es jogcímkódra a kiküldetésben teljesített napok, a 0678-as jogcímkódra a kiküldetésben teljesített órák kerülnek)

 

Belekerült a programba két új ágazati bértámogatás:

90 napos Ifjúsági garancia operatív program  

Út a munkaerő piacra.

 

 

 

2022.03.17.

 

Néhány felhasználónál az új cég létrehozása illetve az adatbázis mentés hibát jelzett, javítottuk.

 

 

2022.03.16.

 

Új beállítási lehetőségek benzinkutasokat számfejtők részére:

                 1./ a cégadatok fülön jelölhető, hogy a társaság a 84/2022. (III. 5.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e (benzinkút?)

                 2./ a dolgozónál az alkalmazás módnál szintén jelölhető az, hogy az érintett dolgozó beletartozik a benzinkutanként 4 fős létszámba, akik után szocho, illetve KIVA kedvezmény érvényesíthető

 

A NAV átadás előtt a dolgozót újra kell számfejteni. A használatról a súgóban talál részletesebb leírást.

 

A Kisadózó vállalkozások menüpontban új listázási lehetőség a rögzített adatokról, összesítve és vállalkozásonként.

Az átlagos állományi létszám exportálásánál lehetőség van dolgozónkénti bontásban kérni az átadást.

 

 

 

2022.02.18.

 

Dolgozó adatok betöltése ANYK 08 XML-ből menüpont 2208 nyomtatványhoz igazítva.

 

 

2022.02.17.

 

A fix listák között szereplő átlagos állományi létszám exportálható úgy is, hogy dolgozókra és hónapokra lebontva látható, hogy ki, hány napot volt az adott cégben.

 

 

2022.02.15.

 

A KSH 1405 adatszolgáltatás, amennyiben a dolgozóknál nem volt meghatározva a munkaszerződés típusa, nem olvasta be a Bér.net által létrehozott XML-t. Módosítottuk a feladást.

 

Az email küldés paramétereinél megadható cégre vonatkozó egyedi paraméter, így akár mindegyik cég saját levelezőjéből küldhetők ki a bizonylatok.

 

 

2022.02.10.

 

A fix listák között szereplő átlagos állományi létszám exportálható úgy is, hogy dolgozókra és hónapokra lebontva látható, hogy ki, hány napot volt az adott cégben.

 

 

2022.02.04.

 

A KSH 1405 adatszolgáltatás, amennyiben a dolgozóknál nem volt meghatározva a munkaszerződés típusa, nem olvasta be a Bér.net által létrehozott XML-t. Módosítottuk a feladást.

Az email küldés paramétereinél megadható cégre vonatkozó egyedi paraméter, így akár mindegyik cég saját levelezőjéből küldhetők ki a bizonylatok.

 

 

2022.02.02.

 

Hónap közben nyugdíjba ment és tovább dolgozó munkavállaló esetén a 08-as nyomtatványon a nyugdíjas kód javítása.

 

 

2022.01.24.

 

A bérprogramban cégre vonatkozóan (paraméterek/cégre vonatkozó paraméterek/utolsó kérdés: havonta/görgetetten) beállítható, hogy a 25 év alatti dolgozók személyi jövedelmét hogy kívánják számolni.

Ettől a beállítástól a dolgozó számfejtésekor el lehet térni. Ezt a 0232-es jogcímkódon lehet az adott dolgozóra megtenni. Ez a beállítás nincs benne a számfejtés előkészítésbe, ezért az általánostól eltérő szja számítást minden számfejtésben külön be kell állítani. Amennyiben a 25 év alatti dolgozó nem kéri a kedvezmény figyelembe vételét, vagy csak egy részére kéri azt, úgy a dolgozók/25 év alatti kedvezmény mellőzése fülön lehet előre rögzíteni. A görgetett kedvezmény számfejtésnek több hátránya van, ezért kérjük a program leírásába bekerült tájékoztató átolvasását.

 

 

2022.01.11.

 

Javításra került a csoportos utalalásnál az utalandó adók és járulékok Giro 3.0 feladás.

Javítva lett a dolgozó adatlap beolvasáson a titulus beolvasása.

 

 

2022.01.07.

 

A Törzsadatok/Cégadatok alatt külön fülön rögzíthető a vállalkozó tevékenységének szüneteltetése. Ezzel egyidejűleg a tevékenység kezdete és vége a dolgozó alklamazás mód ablakról átkerült a Cégadatok/Alapadatok fülre.

 

 

2022.01.03.

 

Módosult a jogcímek láthatósága, a paraméterek/cégre vonatkozó paraméterek fülön beállíthatja, hogy szeretné-e látni azokat a jogcímeket is a számfejtés során, amik az adatok kiszámítását segítő „segédsorok”. Ha ezt nem jelöli be, a számfejtéskor csak azokat a sorokat látja, amik a számfejtés érdemi adatai.

 

 

2021.12.15.

 

Módosult az alkalmazás a VISSZADO nyomtatvány kitöltése miatt.

 

2021.11.26.

 

A 6001 Bölcsödei, óvodai ellátás, szolgáltatás (nem számla alapján fizetett) jogcím belekerült a H alkalmazás módba.

Új 8841 jogcímen rögzíthető a számla alapján készpénzben kifizetett bölcsödei, óvodai ellátás, szolgáltatás költsége

 

2021.11.19.

 

1./ új listán lekérhetőek a háziorvosok és egészségügyi dolgozók részére számfejtett és kifizetendő bér összeg közötti eltérések abban az esetben, ha a dolgozó betegszabadságon, vagy kieső időn volt

Erre a listára azért van szükség, mert a bérszámfejtés a kapott támogatásból a kifizetendő bér részt úgy számolta ki, hogy a támogatás bér részét arányosította  betegszabadság, és a kieső idő miatt. A NEAK tájékoztatója szerint a dolgozót betegszabadság, és 30 napot meg nem haladó kieső idő esetén a teljes támogatás összege megilleti. Természetesen mielőtt a számfejtésben „visszatartott” összeget utólag ez alapján a lista alapján kifizetnék, szíveskedjenek a helyi NEAK-kal a helyes eljárást megbeszélni, mert a lista a részünkre adott NEAK információ alapján készült. Sajnos azt nem tudtuk megoldani, hogy a 30 napon túli kieső idő esetén a visszafizetendő összeget kiszámoljuk, illetőleg a kieső napokat a számfejtésben emiatt figyeljük.

 

2./ új listán lekérdezhető a 2021. teljes évre vonatkozóan az évvégi 08-as nyomtatvány szakképzési hozzájárulás bevallására kerülő összeg úgy, hogy dolgozónként, havi bontásban listázzuk az éppen aktuális beállítások alapján (Paraméterek/Cégre vonatkozó paraméterek/Szakképzési hozzájárulás menüpont) a „helyes összegű” figyelembe vehető szocho kedvezményt, ez alapján a helyes fizetendő szakképzési hozzájárulást, valamint a számfejtésben szereplő ugyanezen adatokat, illetőleg az eltéréseket.

A lista célja az, hogy ne kelljen minden céget, minden dolgozót átszámoltatni az évben többször módosult, jelen pillanatban is bizonytalan eljárás miatt. Ez alapján ellenőrizni tudják havonta az eltéréseket, illetve most utólag is be tudják állítani az Önök szerint helyes számolási módot. A lista végén található összesítő rész alapján (átszámoltatás kihagyása esetén) tudják az utalandó adó összegét módosítani, a bérfeladásban könyvelt összeget is korrigálni, illetőleg tudják ellenőrizni az éves adatokat tartalmazó decemberi 08-as nyomtatványt. Természetesen amennyiben az átszámoltatás mellett döntenek, legyenek figyelemmel arra, hogy az pl. a számfejtés és bevallás után rögzített, a NAV-tól kapott (szocho kedvezményre jogosító) igazolás miatt nem csak a szakképzési hozzájárulás összegét, hanem a szocho összegét is át fogja számolni, illetőleg az önrevíziós számfejtés is megkavarodhat egy automatikus átszámoltatás esetén.

 

 

2021.11.05.

 

Ellentétben az Infotéka Kft részére küldött NAV írásos állásfoglalásával, illetve telefonos egyeztetésekkel, a napokban egy újabb NAV állásfoglalás és az Adózóna korábbi állásfoglalását módosító cikke alapján módosítottuk a bérparamétereket a szakképzési hozzájárulásból érvényesíthető szocho kedvezményekkel kapcsolatban úgy, hogy  a paraméterek/cégre vonatkozó paraméterek/szakképzési hozzájárulás menüpontban beállítható, hogy bár a társaság nem foglalkoztat tanulót, de a minimálbért meg nem haladó jövedelem esetén a 100%-os szocho kedvezményt igénybe kívánja venni. Eközötti beállítás, és a „100%-os szocho kedvezmény érvényesítését kérem” beállítás között az az eltérés, hogy az új beállítás csak a minimálbért meg nem haladó jövedelem esetén érvényesíti a kedvezményt, míg a „100%-os szocho kedvezmény érvényesítését kérem” beállítás a minimálbér feletti jövedelem esetén is érvényesíti a szocho kedvezmény mértékéig a kedvezményt (pl. 219000 ft jövedelem esetén a 167400 ft-ot).

 

A könyvelés fele történő feladásban munkaszámos felbontás esetén nagyobb összegeknél hibára futott a program, ez javításra került.

 

 

2021.11.04.

 

A Dolgozók fülön található „Nyugdíjas adatok” menüpont módosult, annak érdekében, hogy ezeket az adatokat ne több, sokszor egymástól teljesen elkülönítve kelljen rögzíteni. A nyugdíjasokra vonatkozó adatok a jövő évtől az itt rögzített adatok szerint kerülnek a különböző bevallásokra. Az idei évben még a korábbi beállítások szerint történik az adatok átadása, de jövő évben az eddigi adatrögzítési felületek meg fognak szűnni.

 

Amennyiben korábban ki voltak töltve a nyugdíjasra vonatkozó adatok (pl. nyugdíjas státusz), akkor a most bővített „Nyugdíjas adatok” menüpontba ezeket a korábban már megadott adatokat a program átveszi, így sok esetben újabb adatrögzítésre nem lesz szükség. Annak érdekében, hogy a jövő évben a NAV felé történő bevallások ne okozzanak fennakadást, készült egy ellenőrző program, amit a „Műveletek/Nyugdíjas adatok ellenőrzése” menüpontban találnak. Kérjük, hogy futtassák le ezt a menüpontot, ami jelezni fogja, hogy a nyugdíjas alkalmazás módhoz rögzített dolgozóknak milyen adatok hogy vannak kitöltve, vannak-e ki nem töltött adatok. Amennyiben itt hibaüzenetet kapnak, kérjük a hiányzó adatokat év végéig beállítani.

 

Új, fix lista került a programba, excel formátumban lekérhetők a munkaszámot használók esetében a felhasználó által megadott jogcímekre, a felhasználó által megadott munkaszámokra felbontott adatok, dolgozónként, és összesítve.

 

 

2021.10.05.

 

A NAV-tól kapott tájékoztatás szerint a szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető szocho kedvezmény jogosságát havonta kell elbírálni. Emiatt a „Paraméterezések” fülre rákerült egy új menüpont, „Szakképzési hozzájárulás” néven.

A beállítási lehetőségek: 0: nem kérem a kedvezmény érvényesítését, 1: kérem a 100, és kérem az 50%-os szocho kedvezmény alapok figyelembe vételét a szakképzési hozzájárulás számításánál, 2: csak a 100%-os szocho kedvezményt kérem figyelembe venni.

A törvény szerint az első 6 hónapban a 100%-os szocho kedvezmény érvényesíthető volt, így a frissítés után a felkínált beállítás első hat hónapban: 2., amennyiben korábban a paraméterezésnél jelölte, hogy kéri az 50%-ot is érvényesíteni, úgy a frissítés után 1-est kínálunk fel. Természetesen ezeket a beállításokat a szabályoknak megfelelően most is módosíthatja, figyelembe véve, hogy a 7. hótól a kedvezmény feltétele tanuló foglalkoztatása. Sajnos a részünkre megküldött NAV állásfoglalás nem engedélyezi sem az 50, sem a 100%-os kedvezmény figyelembe vételét, azonban a telefonos érdeklődésre sokszor ennek ellentmondó információkat lehet kapni, így a beállítási lehetőséget havonta Önökre bízzuk.

Pontosítva lett a munkaidőkeretes foglalkoztatás esetén a rögzítő ablakon megjelent összesítő sorban a kieső idő órák száma, a számfejtés emiatt nem módosult, az ott megjelent adatok helyesek voltak.

 

 

2021.09.14.

 

A dolgozó ablakon található egy új gomb, „Adatlap” névvel. Ennek célja az, hogy a frissítés után az infotéka Bér.NET telepítési könyvtárában (alapértelmezetten: C:\Infotéka\Infotéka Bér.NET könyvtár) megtalálható Adatlap.pdf nyomtatvány új dolgozó belépésekor számítógéppel kitölthető (bár a kiterjesztés pdf, de adatok írhatók be), és ez a kitöltött file beolvasható a Bér programba úgy, hogy tárolás előtt még lehetőség van hiányzó adatok pótlására, vagy hibás adatok módosítására. Könyvelőirodáknak célszerű ezt a nyers file-t kiküldeniük a partnerekhez, akik majd az új belépőt ezzel a kitöltött, és visszaküldött file-lal egyszerűbbé, pontosabbá tudják tenni a bejelentést.

 

 

2021.09.02.

 

A paraméterezések / cégre vonatkozó paraméterek között található egy új opció, amivel jelölheti, hogy jogosult igénybe venni a Szkt. 107. § (3b) és (4) bekezdése alapján a szakképzési hozzájárulás alapjából a szocho kedvezményeket. Alapértelmezett állapota az, hogy nem! Ha esetleg módosításra kerülne ez a paragrafus és továbbra is mindenki számára elérhető lenne ez a kedvezmény, akkor is itt jelölje, hogy a program helyesen számoljon.

Ha már elvégezte a számfejtéseket, akkor a jelenlegi álláspont szerinti helyes bevalláshoz végezze el azok átszámoltatását. A dolgozót érintő adatokat ez nem befolyásolja!

 

 

2021.08.31.

 

A NAV által kiadott állásfoglalás alapján, ami a törvény alapján teljesen helyes, 2021.07.01-től nem érvényesíthető sem a 100, sem az 50%-os szocho kedvezmény a szakképzési hozzájárulás alapjából abban az esetben, ha a társaságnak nincs szakképzési munkaszerződéssel, együttműködési megállapodással, vagy hallgatói munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulója. Ez további lényeges kérdéseket is felvet (pl.: a feltétel milyen időszak alapján teljesül). Szóbeli egyeztetés alapján várhatóan a héten megjelenik egy NAV tájékoztatás arról, hogy a törvény fog módosulni vagy ha nem, akkor annak helyes alkalmazásáról.

Ez az egyeztetés arra is kitért, hogy ameddig a hivatalos tájékoztató nem jelenik meg, nem célszerű a szoftverben módosítani és addig az önrevíziót sem javasolják. A tájékoztatóban foglaltak szerint a módosítást el fogjuk végezni.

 

 

2021.08.10.

 

2108A szakképzési oldal módosulása miatt módosult az alkalmazás.

 

 

2021.07.30.

 

Új, 1553-as jogcímkódon számoljuk júliustól a tanulók szocho alapját.

Változott a szakképzési hozzájárulás alapjának számolása, júliustól lehetőség van az 50%-os szocho kedvezményt érvényesítők esetében 0,75% szakképzési kedvezmény igénybevételére is.

Ez a Magyar Közlöny 2021. évi 119. szám, 2021. évi LXXXIII. tvény 28.§ (3) alapján került be a programba.

 

 

2021.07.14.

 

Amennyiben az anyk átadáskor a 2108-as nyomtatványon a „mindenkit” hozzárendeltek a nyomtatványon, sajnos a nem magánszemélyek részére is készült M-es lap.

Ha a dolgozókat az alkalmazás módnál rendelték hozzá a nyomtatványhoz, ez a hiba nem fordult elő.

Javítva lett, de a helyes működéshez a következő 2108-as átadáskor szintén nyomják meg a „mindenkit” hozzárendelő gombot, és ezután már nem készül a telefonnak, autónak, stb. M lapja

Új lehetőséggel bővült a Műveletek/Csoportos számfejtés átszámoltatása, szűrhető az átszámolandó dolgozók köre.

 

 

2021.07.08.

 

A munkaidő elszámolás nyomtatványon szereplő „összesen” sorban az „eltérés” óraszámát javítottuk, de ez a számfejtést nem befolyásolja.

 

 

2021.07.05.

 

Rögzíthető a Nyári diákmunka 2021 ágazati bértámogatás.

Módosításra került az EFO beolvasó algoritmus, tudja kezelni, ha az EFO program nem időrendben teszi bele az adatokat az xlsx-be.

A számfejtés ablakon a jogcímek új, részletesebb bontásban tekinthetők meg.

 

 

2021.07.01.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás összesítő lista lekérhető excel-ben is.

 

 

2021.06.29.

 

Módosult a könyvelés feladás paraméterezése az osztaléknál és az árfolyamnyereségnél kivettük az alkalmazás módra szűrést.

Kisösszegű tiszteletdíj szocho és KIVA pontosítva.

 

 

2021.06.26.

 

A tanulószerződéseseknél a dolgozó alkalmazás mód fülön rögzíthető a sikeres vizsga dátuma. Ha ki van töltve a sikeres vizsga időpontja, és a számfejtés abban a hónapban történik, a sikerdíj a január 1-től a sikereres vizsga hónapját is tartalmazó, a számfejtéskor havonta számolt normatívák 20%-a.

 

 

2021.05.11.

 

Rögzíthető a 3+3 havi kutatási, fejlesztési és innovációs szektor bértámogatása 

 

 

2021.05.06.

 

Ágazati bérköltség támogatásnál, a program engedi, hogy a továbbfoglalkoztatási kötelezettség vége előtt kezdődjön az új bértámogatás.

 

Letiltásoknál, amennyiben a dolgozó béréből nem vonható le a letiltásnál meghatározott minimális összeg, eddig hibára futott a számfejtés, a továbbiakban a számfejtés elkészül, a program csak figyelmeztető üzenetet küld.

 

 

2021.05.04.

 

Tanulók időadatainál lehetőség van az iskolai szünet rögzítésére.

A cég adózási módjának megadásakor a KATA-s vállalkozásoknál lehetőség van annak jelölésére, hogy a 30 napot meghaladó betegállomány esetén is megfizesse a KATA adót.

 

 

2021.04.07.

 

Fontos információ:

1./ A legutolsó, nem hivatalos információk szerint a NEAK által utalt bértámogatás számfejtésén nem változtattuk, mivel a fel nem használt bér részt, illetve szocho részt (pl. nyugdíjas esetén) várhatóan egy éves elszámolás után vissza kell fizetni.

Amennyiben Ön egyéb információval rendelkezik, vagy ezt a számolást nem fogadja el, kérjük hívja a supportot, ahol az egyedi paraméterezésben a kollégák segíteni fognak

2./ A koronavírus kormányrendelettel érintettek esetében egy új kérdésre kell választ adni, amelyet a 8883-as jogcímen tud megtenni, amivel kapcsolatban az alábbiakra kérjük legyenek figyelemmel:

a./ a 485/2020. kormányrendelet szerint még ha a felsorolt teáor szám alá tartozik is az Önök cége, alkalmazottanként kell azt eldönteni, hogy jogosult-e a cégük az adott dolgozóra vonatkozóan igénybe vanni a kedvezményeket A törvény szövege szerint:

6. § (1) Az 1. alcímben foglalt kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető az e rendelet hatálybalépésekor már fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és a munkaszerződéseket a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 64. § (1) bekezdése szerinti felmondással nem szünteti meg az 5. § (4) bekezdése szerinti időszakban.

(2) Az 1-5. §-okban foglalt mentesség igénybevételének feltétele, hogy

a) a kifizető a munkavállalót a veszélyhelyzetre való tekintettel elbocsájtotta volna,

b) a kifizető a mentesség iránti igényét bejelenti az adóhatósághoz.

Vagyis: 2020.11.11. előtt kötötték a munkaszerződést, a dolgozót a vészhelyzetre tekintettel elbocsátották volna, és a dolgozót nem bocsátották el, fizették a munkabérüket. Amennyiben ezeknek a feltételeknek megfelelnek, teendőjük az alkalmazottakkal nincs.

Amennyiben viszont nem teljesülnek a feltételek, és a számfejtésben a hírlevéllel ellentétben nem törölték a kedvezményt, úgy kérjük az érintett dolgozóknál (akiknél nem jogosultak a kedvezményre), a 8883-as jogcímkódot állítsák „NEM”-re. majd számfejték át a hónapo(ka)t.

b./ A NAV-val, egyéb szakértőkkel egyeztetve a KIVA alanyok tagjaira, az egyéb személyi jellegű kifizetéseikre vonatkozóan nem egységes az álláspont, hogy január és február hónapra igénybe vehető-e a KIVA kedvezmény. Egyes NAV-os álláspont az, hogy azért nem vehető igénybe a kedvezmény, mert a tag esetén nem teljesül a törvény 6. § (2) a.) pontja (lásd feljebb), vagyis neki nem lehetne felmondani, így kiesik a kormányrendelet érintettjei közül. Más NAV-os álláspont szerint viszont a 6. §-ban szereplő feltételek csak alkalmazottakra vonatkoznak, és nincs a törvényben tiltás arra vonatkozóan, hogy tagok is igénybe vehessék a KIVA mentességet januárra és februárra, hivatkozva arra, hogy a kormányrendelet KIVA-sokat taglaló része a kedvezményt a teljes személyi jellegű kifizetésre határozza meg. Ezek miatt az ellentmondások miatt a KIVA-s tagok, megbízási díjak, telefonhasználat, stb. estén kérjük a 8883-as jogcímen jelöljék, ha nem akarják igénybe venni a kedvezményt januárra, februárra, márciusra, és áprilisra.

c./ Arra a kérdésre, hogy március hónapra milyen megfontolásból adható meg a tagok és egyéni vállalkozók részére a szocho mentesség, és a KIVA mentesség, ha a 6. §-t nem módosították, sajnos nem kaptunk választ, hiszen a tagoknak, egyéni vállalkozóknak továbbra sem lehet felmondani, a kormányrendelet viszont márciusra részükre nevesítetten biztosítja a mentességet, de hogy milyen feltétekkel, azt sajnos a rendelet nem tartalmazza.

d./ a KIVA törvény személyi jellegű kifizetésnek tekinti az alkalmazotti munkabért, a tagi jövedelmet, a béren kívüli, és béren kívülinek nem minősülő juttatást is. Amennyiben a január és február hónapokra csak az alkalmazottak esetén vehető igénybe a KIVA mentesség, kérdéses annak eldöntése, hogy azok a béren kívüli és béren kívülinek nem minősülő juttatások, melyet minden alkalmazás módot érinti (pl. magáncélú telefon), milyen módon választhatók szét tagokat és alkalmazottakat érintő része (pl. vezetékes telefon).

Fentiek miatt szíveskedjenek a számfejtéseket átnézni, különösen a kormányrendelet hatályba lépése után belépőkre, az esetleg felmondással elbocsátottakra, a KIVA-s társaságoknál a tagokra, és egyéb személyi jellegű kifizetésre.

 

 

2021.04.01.

 

A koronavírus kormányrendelet alapján a márciusra érvényes kedvezmények meghosszabbítása áprilisra is

 

 

2021.03.31.

 

1./ a 0566-os jogcímkódon számfejthető a háziorvosok és eü. szakdolgozój NEAK bértámogatása. A 0566-os jogcím mezőbe a NEAK teljes, szocho összegét is tartalmazó bértámogatását kell írni. Március hónapban az érintett dolgozók visszamenőleges hónapokra is kapnak támogatást, ezért amennyiben a dolgozó a korábbi érintett hónapokban hiányzott (beteg volt, betegszabadságon volt, fizetés nélküli szabin volt, stb.), úgy a márciusi havi számfejtés érintett sorait kézzel kell módosítani.

 

2./ A program kiszámolja a NEAK felé visszafizetendő bér összegét, és a visszafizetendő szociális hozzájárulási adó összegét is (0569 és 1969 jogcímeken)

 

3./ Az 53/2021. korm. rendelet nem rendelkezik a kiva-s vállalkozókról, de a programunk csak a 11% kiva feletti összeget tekinti visszafizetendő szocho összegnek.

 

4./ A bértámogatások NEAK felé elszámolásáról (havonta, negyedévente, évente??) nincs tudomásunk, se annak formájáról, így erre vonatkozó lista még nem készült.

 

5./ Módosult a bérfeladás, illetve az táblázatos fizetési bizonylat a fenti bérpótlék miatt.

 

Kérjük Tisztelt Felhasználóinkat, hogy amennyiben a „normál” vállalkozói szférától eltérő bérszámfejtési igény merül fel, szíveskedjenek azt a tudomásukra jutáskor jelezni, ilyen pl. a fenti, praxisközösségeket, háziorvosokat érintő módosítás is. Köszönettel veszünk emellett olyan központi tájékoztatásokat, nyomtatványmintákat, melyeket érintettség hiányában mi nem kapunk meg, és így nem is tudunk az ilyen irányú igényekről.

 

 

2021.03.29.

 

Sajnos több, egymásnak ellentmondó, vagy legalábbis számunkra egyértelműnek nem nevezhető nav állásfoglalás alapján bővítettük a Paraméterek/Cégre vonatkozó paraméterek menüpontot egy jelölési lehetőséggel (utolsó sor), melyben jelölhető, hogy a szakképzési hozzájárulás számolásánál kérik-e a szocho alapjából a 100%-os szocho kedvezmény mellett az 50%-os szocho kedvezmény levonását is.

 

Ezidáig a program levonta az összes szocho kedvezményt a szocho alapjából, és így számolta ki a szakképzési hozzájárulás alapját. Amennyiben Ön szerint ez a helyes, úgy kérjük ezt a jelölőkockát pipálja ki. Amennyiben Ön szerint ez nem volt helyes, úgy ezt a jelölőkockát ne pipálja be, de kérjük, hogy a januári és a februári hónapot egy csoportos átszámolással számoltassa újra (Műveletek/Csoportos számfejtés átszámoltatása), illetőleg ezzel egy időben egy önrevíziós bevallást is nyújtson be a NAV felé. Ha nincs 50%-os szocho kedvezményes dolgozójuk, vagy KIVA hatálya alá tartozik a vállalkozásuk, teendőjük nincs.

 

 

2021.03.12.

 

Tanulói munkaszerződések miatt módosult az alkalmazás.

Optimalizálva lett a nyomtatvány-dolgozó összerendelés dolgozó leválogatása nagy számú dolgozó esetén.

 

 

2021.03.05.

 

A koronavírus kedvezmény kedvezmény, a 105/2021. korm. rendelet alapján rögzíthető az új, 26-56 sorszámon megadott teáor számok esetén

 

 

2021.02.21.

 

A KSH-Elektra technológia váltása miatt módosult az adatXML szerkezete. A módosítást átvezettük az Egyéni bérek és keresetek menüponton.

Üres mező probléma javítva.

 

 

2021.02.14.

 

A Törzsadatok/Cég adatok/Szakképzési hozzájárulás menüpontban lehetőség van annak megadására, ha a cégnek valamilyen okból nem kell szakképzési hozzájárulást fizetni (költségvetési szerv,civil szervezet, lakásszövetkezet stb.). Ha ebben a menüpontban megadják az időszakot a program nem tölti ki a 2108A nyomtatvány 01-02 oldalát.

 

A tanulók időadatainál választható lehetőségek bővültek az Iskolában opcióval.

 

Az Adatszolgáltatás/Kisadózó vállalkozások menüpontban lehetőség van a NAV Online Kata-s számlák letöltésére. Ehhez a Paraméterek/Általános paraméterek/ cégre vonatkozó paraméterek/ NAV online számla menüpont alatt meg kell adni a Technikai felhasználó adatait.

 

Paraméterek/Általános paraméterek/Cégre vonatkozó paraméterek/NAV online számla:

clip0106

 

A NAV Online számla kapcsolat csak a Törzsadatok/Cégadatok/Alapadatok menüpontban megadott érvényes adószámmal működik:

clip0107

 

Adatszolgáltatás/Kisadózó vállalkozások:

clip0108

 

Manuális számlarögzítés esetében az alábbi sorrend érvényes:

1.Kisadózó vállalkozások felvétele

2.Az 1. blokkban kijelölt vállalkozás kapcsolt vállalkozásként jelölése tól-ig dátummal.

3.Számlák manuális felvitele az 1.blokkban felsorolt vállalkozásokhoz

4.Számlák kiegyenlítésének manuális felvitele

 

Ha a számlákat a NAV online számla felületről tölti le, akkor a sorrend megváltozik:

1.A 3. blokk felső gombsorában a [NAV online számlák letöltése]-re kattintva egy dátum intervallum adható meg. Ez az intervallum a számla kiállítás dátumára vonatkozik.

2.A számlákat kiállító partnerek adatai felkerülnek az 1.blokkba, így már csak az esetleges kapcsolt vállalkozásokat kell megjelölni a 2.blokkban.

3.Készpénzes számlák esetén a Kiegyenlítés is bejegyzésre kerül a 4.blokkban, így csak az utalásos számlák kiegyenlítéseit szükséges kézzel felvinni.

 

Az itt felvitt adatok alapján kerül az utalandó listákra a 40%-os KATA adó. Ezeket az összegeket havi bontásban megtalálja az 1. blokk felső gombsorában a [Fizetendő adók]-ra kattintva.

 

 

2021.02.06.

 

KATA 40% adó miatt módosult az alkalmazás

 

 

2021.02.05.

 

A NAV 2021.02.05-én kiadta a 2108 nyomtatványt, ennek megfelelően mi is módosítottuk az alkalmazást

 

 

2021.02.02.

 

Változott az egyszerűsített foglalkoztatottak EFO alkalmazásból történő fogadása, mert az applikáció dátum formátumán módosítottak

 

 

2021.01.31.

 

Javításra került az Ágazati bérköltség támogatás lista 3+1 havi 50% munkahelymegőrző bértámogatás és 8+4 havi 100% bérköltség támogatás esetén

 

 

2021.01.25.

 

Rögzíthető a 8+4 100% bérköltség támogatás

 

 

2021.01.23.

 

A Dolgozó ablakon lehetőség van a Besorolási bér csoportos módosítása gomb megnyomása után a 2021.02.01-i minimálbér változás automatikus átvezetésére.

 

 

2021.01.18.

 

Frissítettük a bérszámfejtő programot az időközben megjelent információk alapján, azonban kérjük, hogy a program használatánál szíveskedjenek figyelembe venni, hogy függőben vannak még olyan adatok ismerete, mint például a minimálbér összege, ami több adót érintenek, aminek programba történő módosítása még függőben van, kiemelve, hogy egyes megjelent hírek szerint esetleg újabb szocho csökkentés, és ezzel újabb minimálbér változás is várható év közben.

 

A 2021-es évet is több jogszabályváltozás érinti, ami újabb kérdéseket vetett fel, és amikkel bizonyára Önök is találkoztak, ilyen lehet a szakképzési hozzájárulás fizetése, valamint az új tanulói munkaszerződés is.

 

Ezekkel kapcsolatban megjelent a NAV 74. számú információs füzete, amely sajnos nem tesz említést a szakmai körökben felmerült kérdésre, hogy a szocho kedvezmény hatással van-e a szakképzési hozzájárulásra, illetve a SZÉP kártya utáni szocho mentesség vonatkozik-e a szakképzési hozzájárulásra. Ugyanebben a 74. számú füzetben olvasható az új tanulói munkaszerződésre vonatkozó csökkentő tényezők számolása, ahol az évi munkanapok számításánál az oktatási intézményben töltött napokat nem kell figyelembe venni. Emiatt fel kell készítenünk a bérprogramot arra is, hogy pl. az oktatási napok is nyilvántartásra kerüljenek a programban. 

 

A 2108-as nyomtatvány megjelenése után is szükségessé válhat a program módosítása, illetve a sajnos várható koronavírus vészhelyzet további meghosszabbítása is.

 

 

2021.01.08.

 

Az ágazati bérköltség támogatásnál rögzíthető a 3+1 havi 50% munkahelymegőrző bértámogatás

Ki és belépés dátumának ellenőrzése módosult, rögzíthetők a korábban belépett dolgozók az adott év megnyitása nélkül

 

 

Hasznosnak találta a cikket?

Nagyszerű!

Köszönjük visszajelzését

Sajnáljuk, hogy nem tudtunk segíteni

Köszönjük visszajelzését

Tudassa velünk hogyan javíthatnák ezen a cikken!

Válasszon ki legalább egy okot

Visszajelzés elküldve

Köszönjük közreműködését és megpróbljuk a cikket kijavítani